Oktáva A 2006/2007

Bestová Karla, Černocká Laura, Fabiánková Eva, Goldová Martina, Gříbková Andrea, Kosť Jan, Lazarová Gabriela, Lazarová Lenka, Láznička Jan, Lex Jiří, Mádlová Lucie, Mádlová Michaela, Mašlárová Lucie, Meluchová Bohuslava, Mikulenka Jan, Mohyla Radim, Sekničková Eva, Štverková Veronika, Vaníček Dalibor, Zelinská Johana, Zubáň Jakub

Třídní učitel: Mgr. Milena Lajdolfová