Oktáva B 2010/2011

Balcárková Tereza, Dilova Zuzana, Drkošová Dominika, Gižová Veronika, Glosová Magdaléna, Hartmanová Martina, Horník Tomáš, Kavíková Karolína, Komárková Gabriela, Kostřica Martin, Krča Michal, Láryšová Nikol, Lex Tomáš, Mück Petr, Navrátil Josef, Nováková Sára, Piskoř David, Salvetová Zuzana, Samadzai Anna, Šolc Dominik, Špániková Alena, Štefánik Jan, Theimerová Andrea, Vaňhara Vojtěch, Voborníková Pavla, Vrbková Adéla

Třídní učitel: PhDr. Jiří Sovadina